26 novembre 2018

Ens ajudes a treballar per a una societat més justa?


La Fundació Bancària ”la Caixa” ha invertit, aquest any, 520 milions d’euros en projectes i iniciatives que treballen per construir una societat més justa i amb més oportunitats per a tots. Una part d’aquest pressupost s’assigna a l’Organització Territorial de CaixaBank perquè aquests recursos arribin a les persones més necessitades de cada ciutat, poble i barri.

Per primera vegada, 6.000€ d'aquest pressupost es destinaran a projectes proposats per l'Associació de Becaris de "la Caixa" que tinguin més impacte social a la Comunitat de Madrid.

Ens ajudes amb les teves idees?

Envia'ns la teva proposta a administracio@becarislacaixa.net abans del 4 de desembre.

El projecte que presentis ha de canalitzar-se a través d'una entitat social ja existent. De manera que el destinatari d'aquest pressupost ha de ser una entitat sense ànim de lucre que realitzi acció social a la Comunitat de Madrid i que treballi en alguna de les següents àrees:

-Pobresa (gent gran, infància, famílies)

-Immigració i marginació social

-Inserció laboral

-Malalts, discapacitat i addicció